Jarkon Minecraft Koulutuksella Iloa Ja Pelillistämistä Opetukseen!

Jarkon Minecraft koulutuksella iloa ja pelillistämistä opetukseen!

Pelit lisäävät pelaajien välistä sosiaalisuutta, ryhmätyötaitoja, motorisia taitoja sekä ajattelukykyä. Tulevaisuuden opiskelija, joka on jo lapsuudessaan tottunut pelaamaan pelejä arvostaa pelien hyödyntämistä opetusmetodina.

PELAAMINEN TUKEE OPPILAAN AKTIIVISTA OPPIMISPROSESSIA
Digitaalisessa maailmassa kasvaneet nuoret eivät vierasta tietotekniikkaa, ja he omaksuvat nopeasti erilaisen tavan kommunikoida ja oppia. Perinteiset opetusmenetelmät eivät luo heille tarpeeksi haasteita.
Peleillä on ominaisuuksia, jotka voivat tukea oppimista erittäin tehokkaasti.

Oppiminen on aktiivinen toiminto, joten pelkkä tiedon ”syöttäminen” oppilaaseen ei riitä; oppilaan tulee itse aktiivisesti prosessoida oppimaansa.
Pelit vaativat aktiivista toimintaa, joka siten tukee oppilaan aktiivista oppimisprosessia.

JARKON MINECRAFT: EDUCATION EDITION -KOULUTUKSESTA INNOSTAVAMPAAN OPPIMISEEN
Jarkko Sievi, FM, toimii aineenopettajana Helsingissä ja on Educoden sertifioitu Minecraft: Education Edition -kouluttaja. Jarkolla on vankka kokemus tietotekniikan opettamisesta koulussa ja kouluttajana toimimisesta.

Oppimisympäristönä, Minecraft: Education Edition on mitä parhain, koska pelinä Minecraft innostaa niin opettajan kuin oppilaan, – kertoo Jarkko.
Minecraft on useimmille oppilaille tuttu peliympäristö ja oppilaat ovat erittäin motivoituneita käyttämään Minecraftia. Minecraftin käyttäminen opetuksessa mahdollistaa oppilaan toimimisen aktiivisena oppijana ja tiedon rakentajana. Lisäksi Minecraftin käyttäminen opetuksessa lisää oppilaan yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyjä, kuvailee Jarkko.

“ Olen käyttänyt Minecraft: Education Editionia 8.lk:n tietotekniikan oppilaiden kanssa ja huomannut, kuinka oppilaiden keskittymiskyky ja ryhmätyötaidot ovat parantuneet oppilaiden työskennellessä Minecraft- maailmassa.” – toteaa Jarkko.

MITÄ OPETTAJA HYÖTYY EDUCODEN MINECRAFT: EDUCATION EDITION – KOULUTUKSESTA?
1. Digitaalisiin peleihin perustuva oppiminen vastaa nykyisten ja tulevien sukupolvien oppimistapoja ja -tarpeita.
2. Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa on motivoivaa, koska pelaaminen on hauskaa.
3. Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa on monipuolista ja mukautettavissa lähes mihin tahansa aiheeseen, informaatioon tai opittavaan taitoon.
4. Oikein käytettynä pelit ovat tehokas opetuksen apuväline.

Koulutuksessa tutustutaan Minecraft: Education Editionin pedagogisiin mahdollisuuksiin ja opitaan Minecraftin perusteet. Opettaja saa tietoa, miten eri oppiaineiden sisältöjä voi käsitellä Minecraftin avulla oppilaslähtöisesti ja yhteistoiminnallisesti. Koulutuksessa opettaja saa myös valmiudet ottaa Minecraft: Education Edition -ympäristö osaksi omaa opetustaan.

“Koulutukseen osallistuminen ei vaadi esitietoja tai -taitoja, sillä opettaja oppii Minecraftin perusteet koulutuksen aikana. Innokas ja avoin asenne uudenlaiseen oppimiseen ovat hyviä lähtökohtia osallistua Minecraft: Education Edition -koulutukseen.”- innostaa Jarkko.

Lue lisää Educoden Minecraft: Education Edition oppimisessa -tilauskoulutuksesta

**

Educoden ja yhteistyökumppaneiden järjestämät Minecraft esittelytilaisuudet pääkaupunkiseudun opettajille Microsoft Fluxissa 16.3. Ja 23.3. , ilmoittaudu tästä.

**
Educoden järjestämä Minecraft: Education Edition oppimisessa -työpaja ITK:ssa  5.4. klo 14:00-17:00. Koulutus soveltuu luokanopettajille, erityisopettajille ja aineenopettajille 7.-9. lk. Työpajaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa Minecraft kokemusta tai ohjelmointitaitoja. Ilmoittaudu tästä.

 

Martin opeilla voimaa opettajien arkeen

Opettajuus perustuu laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, uutta luovaan osaamiseen, yhdessä tekemiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen.
Opettajien osaaminen on peruskoulun uudistamisen muutosvoima ja opettajilla on halua ja taitoa koko uran mittaiseen ammatilliseen kehittymiseen ja koulun kehittämiseen.

Hyvää pöhinää tutoropettaja koulutuksessa
Martti Hellström, KT ja opetusneuvos, on toiminut opetusalalla reilut 37 vuotta.
Tällä hetkellä Martti valmentaa opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, ja muutoksen hallinnan teemoihin sekä ohjaa tulevien opettajien opintoja mm. opetusharjoittelua.
Educoden Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmassa Martti toimii pääkouluttajana. Martin tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, jotka osaavat jakaa omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen ja rakentaa heidän kanssaan yhdessä oppivaa yhteisöä.

Millainen on hyvä tutoropettaja?

Tutoropettaja tukee muita opettajia koulun toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.
Tutoropettajalla tulee olla vahvat vuoro­vaikutustaidot, pedagogiset taidot ja kyky rakentaa tietotekniikan avulla uutta tietoa yhdessä toisten kanssa, silloin kun siitä on lisäarvoa. Tärkeäksi muodostuvat myös mentorointi- ja valmennustaidot ja kyky toimia muiden opettajien työparina, kehittäen toimivaa tiimityötä koulun arjessa.

”Lopetetaan pelkän tekstin tuottaminen ja keskitytään uuden merkityksellisen tiedon rakentamiseen ja jakamiseen”- kiteyttää Martti”

Suuri palo ja innostus tähän hienoon ammattiin pitää Martin energisenä. ”Se on valuvika”, sanoo Martti ja pitää ammattitaitoaan yllä lukemalla alan kirjallisuutta, pöydällä on koko ajan 5-6 kirjaa.

”Ihmiset pitäisi saada syttymään ja jakamaan omaa osaamistaan!”- innostuu Martti vielä ja luettelee, mitkä ovat hänen mielestään suurimmat haasteet kouluissa:

1. Oppilaan ja opettajan rooli
Uusi ops rikastaa monin tavoin oppilaan pedagogista roolia.
Oppilaat ovat yhä vähemmän esiintyvää opettajaa kuuntelevaa yleisöä ja yhä enemmän oman oppimisensa subjekti. Opettaja on yhä vähemmän paitsi esiintyjä, myös tiedon lähde tai välittäjä. Opettajan toivotaan ottavan valmentajan, ohjaajan ja tukijan rooli luokassa.

2. Johdonmukaisuuden puute
Johdonmukaisuuden puute liittyy koko koulutusjärjestelmämme johtamiseen.
Valtio lupaa huikeita juttuja lapsille ja vanhemmille, mutta opetusta järjestävät kunnat eivät kaikki satsaa kouluihinsa ja opetukseen. Niin ikään näyttää siltä, että isoistakaan linjauksista (esim.digipedagogiikkaa) ei olla yhtä mieltä.

3. Ei tarpeeksi laitteita
Digitaalisten laitteiden osalta maan eri osien välillä on liian isot erot.
Joissain kunnissa kaikille oppilaille on tarjota tietokone. Toisissa on muutama kone koko koulua kohti.

4. Lupaukset ovat valtavia, resursseja on vähän
Opsissa on tuhansia lupauksia uusista oppimisympäristöistä jne. Samaan aikaan on kuntia, joissa ei mahdollisuuksia päästä täydennyskoulutukseen.

Educoden tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmasta repullinen uusia välineitä opettajille

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmassa osallistuja saa intoa ja repullisen välineitä oman työn toteuttamiseksi sekä vankat tiedot ja taidot tutoropettajana toimimiseen.

Tutustu Educoden Tutoropettajan ja Vertaiskouluttajan -koulutusohjelmaan tästä:
http://www.educode.fi/koulutus/tutoropettajan-ja-vertaiskouluttajan-koulutusohjelma/

Uusi Tutoropettajan avoin koulutus alkaa pian, katso lisätietoja Educode-sivuilta!

Kouluttaja Kallen 10 Vinkkiä Uudenlaiseen Opettamiseen

Kouluttaja Kallen 10 vinkkiä uudenlaiseen opettamiseen

Koulumaailma on valtavien muutosten kourissa eivätkä vanhat opetusmenetelmät enää riitä. Uusi opetussuunnitelma on voimassa ja digitaalisuus puskee voimalla. Asennemuutosta vaaditaan sekä opettajilta, oppilailta että oppilaiden vanhemmilta. Lue Educode-kouluttajana toimivan hämeenlinnalaisen Kalle Mannisen vinkit uudenlaiseen opettamiseen.

Opettaja on suuren vastuun edessä kun opettaa ihmisiä, jotka osaavat itse aktiivisesti ottaa selvää asioista. Samalla pitää antaa oppilaille eväät, joiden varassa he pärjäävät missä ammatissa tahansa ja kenties ammatissa, jota ei tämän hetken maailmassa vielä ole.

Uskaltaako opettaja tehdä niin kuin täytyy miettimättä ulkoisia asioita tai paineita? Onko rohkeutta tehdä tavalla, jonka kokee oikeaksi?

Rohkea kameleontti ei vähästä hätkähdä

Kalle on yksi opettajista, joka on tarttunut haasteeseen tosissaan ja hän on löytänyt uuden vaihteen omaan tekemiseen. Hänen mukaansa uusi opettaja pystyy sopeutumaan 200 kertaa päivässä vaihtuviin tilanteisiin. Uusi opettaja on rohkea kameleontti, sopeutumiskykyinen yksilö, joka ei hätkähdä suuriakaan muutoksia.

Kukin opettaja muuttuu ja uudistuu omassa tahdissaan. Ennenkään ei tehty huonosti, mutta nyt oppimisesta pitäisi yrittää tehdä entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa. Enemmän pitää olla hulluttelua ja uskallusta asettua itse oppijan asemaan.

Seuraavat Kallen vinkit auttavat toimimaan uudella tavalla ja opettamaan toisin:

1. Nauti virheistä
On aika lakata pelkäämästä. Opettajat ovat muutoksen avainhenkilöt. Nyt on aika asettua oppijaksi ja sietää vuosia jatkuvaa muutosta, aikaa, jolloin mikään ei ole valmista ja takaiskuja tulee. On muutettava koko ajattelutapaa ja suhdetta työhön.

2. Tartu opetussuunnitelmaa sarvista
Alista se palvelukseesi, ja sen jälkeen et enää mieti, mikä osa opetussuunnitelmaa jäi taas liian kevyelle käsittelylle.

3. Poista opettajan salatut pelot
Suomalaisen peruskoulujärjestelmän haaste on hieman liiallinen oppikirjasidonnaisuus.
Emmekö me salaa ajattele, että asioita ei ole opetettu, jos oppilaan tehtäväkirjaan on jäänyt tyhjiä sivuja? Tai vähintään pelkäämme, että huoltajat ajattelevat niin ja ottavat yhteyttä!

4. Suorista selkä ja nosta leuka ylös, opettele rocktähti-asennetta
”Minä olen tehnyt parhaani”. Terve itseluottamus on asia, jota voi vahvistaa joka päivä.

5. Asetu oppijaksi
Tee työssäsi joka päivä jokin pieni asia toisin ja kokeile erilaisia uusia tapoja oppijoiden parhaaksi.
Opettajalle parhaan tunteen antaa se, kun saa oppijalta omaa työtään helpottavan vinkin esim. digiasioissa.

6. Luo välittävän ja luotettavan ihmisen elämisen mallia
Koulunkäynti on elämisen ja työnteon harjoittelemista. Opettaja voi toimia näissä asioissa mallina joka päivä. Koulu on nyt jos koskaan antamassa terveen, tasapainoisen, välittävän ja luotettavan ihmisen elämisen mallia.

7. Löydä sisäinen yrittäjyys
Johda itseäsi kohti yhä laadukkaampaa tekemistä. Sisäinen yrittäjyys saa opettajan sitoutumaan työhönsä voimakkaasti.

8. Ota käyttöön ihmiseltä ihmiselle -malli
Me olemme kaikki koulutyössä palvellaksemme toisiamme. Ilman titteleitä ja hierarkioita. Kun tämän oivaltaa, katoaa elämästä monta ahdistavaa mörköajatusta.

9. Älä piiloudu kouluinstituution taakse
Vasta ihmisenä opettaja kasvaa täyteen mittaansa. Kun tapaamme huoltajia ja keskustelemme oppijoiden koulunkäynnistä, paras tapa on kohdata ihminen ihmisenä. Jäykkyys kohtaamisessa poistuu ja on mahdollisuus saada aikaiseksi jotakin oppijan tulevaisuutta edistävää ja vahvistavaa.

10. Rajaa työvastuu työajalle
Pidä huolta itsestäsi äläkä lähettele Wilma-viestejä myöhään illalla.

Kallen sanoin kiteyttäen:
”Kun opettaja luottaa omaan itseensä, tekemiseensä ja näkemykseensä, ei hänen
ammatti-identiteettinsä enää roiku sen ohuen narun varassa, jonka muut punovat. Vasta vahva itseluottamus mahdollistaa sen, mistä uusi opettajuus voi alkaa – vapauden.”

Tutustu Kallen Uusi opettajuus -koulutukseen tästä